Ingatlannyilvántartás

Ingatlannyilvántartás ingatlanközvetítőknek

Ingatlan szoftver - OriGo Ingatlan Program

 
 

Ingatlanközvetítőknek

Szinkronizálás

Egyebek

Ingatlannyilvántartás statisztikák Ingatlannyilvántartás statisztikák

OrigoIngatlan

Letölthető dokumentumok

Megrendelő és jelentkezési lapokat tölthet le, melyeket a társaságunkhoz kell eljuttatni kitöltés után. A dokumentumok pdf formában tölthetők le. A nyilatkozatokat csak aláírva tudjuk elfogadni. Az aláírt és hozzánk elküldött nyilatkozatok érvényes jognyilatkozatnak számítanak.

Fax: 06-1-4779701
email: info@dis.hu

Szolgáltatás megrendelő (Irodai Adminisztrátor programhoz, hálózati tagsághoz) Ha Ön több ügyintézővel dolgozik az irodában, akkor ezt a megrendelőt érdemes kitöltenie. A szolgáltatásokat egyenként tudja szabályozni igényei szerint.
Szolgáltatás megrendelő (Ügynöki 30, 60, 120, 250 csomagokhoz) Ha az ár nagyon számít akkor adatait egy ügyintézővel is kezelheti, és erre a megrendelőre van szüksége. Csomagban kapja meg a szolgáltatásokat verhetetlen áron.
Szolgáltatás megrendelő (Interfészekhez hirdetési oldalak töltésére) Irodai előfizetése mellé egyenként megrendelheti, hogy milyen hirdetési oldalak felé szeretné ingatlanhirdetéseit áttölteni és szinkronizálni.
Szolgáltatás megrendelő (Hálózatgazdáknak) Ha Ön felismerte, hogy összefogva más irodákkal nagyobb az esély, és saját hálózatot szeretne a rendszeren belül, ezt a megrendelőt kell kitöltenie. Ebben szabályozhatja hálózatának működését, de az élesítéshez meg kell kötnie velünk a hálózatgazdákra vonatkozó kiegészítő szerződést.
Szolgáltatás megrendelő (Keresőmotor szolgáltatáshoz) Ha saját internetes oldalán szeretné a rendszerben tárolt adatait és sok más információt megjeleníteni, akkor erre a megrendelőre van szüksége. Igényeinek megfelelően válogathatja össze a kívánt szolgáltatásokat és akár az önnel egy hálózatban szereplő irodák ajánlatait is megmutathatja saját neve alatt weboldalán.
Oktatásra jelentkezési lap Társaságunk rendszeres tanfolyamokkal támogatja felhasználóinkat a rendszer profi használatában. Ezzel a jelentkezéi lappal jelezheti szándékát a tanfolyamon való részvételre.

Általános Szolgáltatási Feltételek

az OriGo Ingatlan Program szolgáltatásaihoz

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) hatályos: 2013. május 1.
 1. Fogalmak, meghatározások
  1. Előfizető, Ügyfél: Azon természetes, vagy jogi személy, aki Szolgáltató szolgáltatásait megrendelés vagy szerződéskötés útján igénybe veszi.
  2. Hálózat, zárt hálózat: A hálózatok olyan közösségei az ügyfeleknek, ahol az egyes tagok kínálati adataikat megoszthatják a velük egy hálózatba tartozó más irodákkal. A hálózatok működési szabályai eltérhetnek egymástól.
  3. Hálózatgazda: A rendszer által kiszolgált hálózatok esetében mindegyiknek van egy gazdája, aki dönt a hálózati tagságokról és a működés feltételeiről.
  4. IngatlanFoglaló: Szolgáltató által üzemeltetett hirdetési oldal. Internetes címe: www.ingatlanfoglalo.hu
  5. Ingatlankalauz: Szolgáltató által üzemeltett hirdetési oldal. Internetes címe: www.ingatlankalauz.hu
  6. Ingatlannyilvántartás: Az OriGo Ingatlan Program ingatlanirodák részére fejlesztett nyilvántartási rendszere. Internetes címe: www.ingatlannyilvantartas.hu
  7. Interfész hirdetési oldalakhoz: Adatáttöltés és ütemezett adat szinkronizálás Szolgáltatótól független hirdetési oldalak felé.
  8. Keresőmotor: Ingatlanok ügyfél oldalán való megjelenítését támogató megoldás.
   1. Irodai: csak az ügyfél adatait jeleníti meg.
   2. Hálózati: Hálózati tagság esetén az ügyféllel egy hálózatba tartozó más ügyfelek megosztott adatait is megjeleníti.
   3. Gyűjtő: Az ügyfél keresőmotorjára külön előfizető ügyfelek adatai is megjelennek az ügyfél kínálata mellett.
  9. Keresőmotor szolgáltatások: Ingatlanok ügyfél oldalán való megjelenítését támogató megoldás.
   1. Kínálati adatokhoz kereső, eredménylista, adatlapok: Az iroda kínálatát megjelentetheti saját weboldalán. Ehhez használhatja a Szolgáltató által biztosított kereső felületet, vagy optimalizálási okokból írhat sajátot is. A lényeg, hogy megjelenítendő ingatlanokat a Szolgáltató által létrehozott adatbázis biztosítja. Ha a regisztrációs modult is megrendeli, az általunk biztosított keresőmotor képes a keresési feltételek elmentésére, és a látogató levélben történő értesítésére, ha később megfelelő ingatlan kerülne be a rendszerbe.
   2. Keresési megbízások: Az iroda által elmentett és publikálásra kijelölt keresési igények megnevezését és rövid leírását jeleníti meg az iroda internetes oldalán.
   3. Kiemelt ingatlanok: Külön területen megjelenítheti irodájának kiemelt hirdetéseit. Ezt az információs doboz célszerű weboldalának nyitóképernyőjén elhelyezni.
   4. Legfrissebb ingatlanok: Internetes oldalát színesítheti egy olyan területtel, ahol minden esetben a legfrissebb ingatlanok jelennek meg. Ezt kedvelik a látogatók, hiszen azonnal megtekinthetik a legújabb ajánlatokat.
   5. Ingatlanpiaci hírek, sajtószemle: Társaságunk folyamatosan szemlézi az ingatlanpiac híreit. Ennek eredményét ön is felhasználhatja oldalán. A hírek töltésével nem kell foglalkoznia, ezt mi végezzük el. Ön csak megjeleníti őket.
   6. Ügyfélkapcsolati űrlapok: Ingatlant kereső, vagy értékesítésre felkínáló ügyfeleknek kapcsolat felvételi űrlapokat üzemeltethet. Ezek segítségével weboldalának látogatói közvetlenül üzenhetnek önnek. Az üzeneteket az Ingatlannyilvántartás programban tekintheti meg.
   7. Lakossági regisztrációs modul: Ennek segítségével weboldalának látogatói különböző szolgáltatásokra regisztrálhatnak az ön oldalán. Ilyen lehet a keresési feltételknek megfelelő ingatlanokról küldött értesítés, vagy a hírlevél küldés, illetve a lakossági ingatlanhirdetés feladása.
   8. Hálózati felár: Ha az iroda tagja egy hálózatnak, akkor a ingatlanok megjelenésénél a hálózat összes megosztott kínálatát figyelembe veszi a rendszer.
   9. Lakossági hirdetések: Weboldalán ön gyűjthet lakossági hirdetéseket is, valamint ezeket megjelenítheti a többi ingatlannal együtt. A feladott hirdetések adminisztrálhatók az Ingatlannyilvántartás programban, így ön a saját irodai rendszerében is elérheti őket.
   10. Gyűjtő oldal: Az iroda által üzemeltetett keresőmotorban megjelenhetnek olyan irodák kinálatai is, melyekkel a keresőmotort üzemeltető iroda nincs egy hálózatban. Ehhez a keresőmotort gyűjtő oldalként kell megrendelni a Szolgáltatótól.
  10. LakasTipp: Szolgáltató által üzemeltett hirdetési oldal. Internetes címe: www.lakastipp.hu
  11. Origo Ingatlanbörze Egyesülés: A szolgáltató által 1998 óta üzemeltetett zárt hálózat. Tagjai önálló ingatlanirodák, hálózatgazdája a Szolgáltatató, illetve a tagok által választott Börze Tanács.
  12. OriGo Ingatlan Program, OriGo: Az OriGo Szolgáltató által bejegyzett védjegy. Az OriGo Ingatlan Program azon informatikai programok gyűjtőneve, melyek segítségével Szolgáltató szolgáltatásait nyújtja
  13. Szolgáltató: Az OriGo Ingatlan Program szolgáltatásait nyújtó társaság, DUNAHOLDING Informatikai Stúdió Kft. 1083 Budapest, Füvészkert u. 8. Cégjegyzékszám: 01-09-269307, adószám: 10899090-2-42
  14. Szolgáltató hirdetési oldalai: Olyan ingatlan hirdetései oldalak, melyeket Szolgáltató üzemeltet.
 2. ÁSZF hatálya és módosítása
  1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató ingatlanpiaci szolgáltatásainak körébe tartózó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit.
  2. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett előfizetők előzetes értesítése mellett. A módosításokat Szolgáltató azok hatálybalépése előtt 30 nappal weboldalán közzéteszi. A szolgáltatásokat újonnan igénybevevő Ügyfelek részére a módosított ÁSZF közzétételének napjától érvényes.
 3. Szolgáltatások leírása.
  1. Megbízónak kiemelten a következő szolgáltatások megrendelésére van lehetősége az OriGo szolgáltatásaiból: irodai nyilvántartás, hálózati együttműködés más irodákkal, saját internet oldalakra tartalom megjelenítése, internetes hirdetési oldalak felé automatizált adatáttöltés és folyamatos frissítés, telefonflotta szolgáltatás, statisztikai szolgáltatás.
  2. Szolgáltató szolgáltatásai leírását és a hozzájuk tartozó árakat nyilvános internet oldalain teszi közzé. Szolgáltató központi nyilvános internet oldala a www.origoingatlan.hu. Amennyiben egyes szolgáltatásainak leírása más internet címen érhető el, Szolgáltató biztosítja a központi internetcímről a további oldalak egyértelműen követhető elérését.
  3. Az egyes konkrét szolgáltatásokat megrendelő lapon, vagy külön szerződésben lehet megrendelni. A külön szerződésben megrendelt szolgáltatások tartalmazhatnak jelen szerződés feltételeitől eltérő feltételeket. Ha ilyeneket nem tartalmaznak, akkor jelen szerződés feltételei az irányadók a konkrét szolgáltatásokra is.
 4. Szolgáltatások megrendelése, érvényessége, lemondása, szolgáltatási díj.
  1. Megbízó szolgáltatásokat rendelhet meg Szolgáltatótól folyamatos teljesítéssel.
  2. Megbízó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató egyes szolgáltatásainak beindításához harmadik fél hozzájárulása lehet szüksége. Pl.: hálózathoz való csatlakozás, adatok küldése hirdetési oldalak fel. Ezeknél a szolgáltatásoknál a harmadik fél visszavonhatja engedélyét a szolgáltatás folytatásához, és ezt követően Szolgáltató haladéktalanul köteles az érintett szolgáltatást Megbízó részére felfüggeszteni.
  3. Szolgáltató szolgáltatásaiért jogosult szolgáltatási díjat kérni, melyet Megbízó köteles a szolgáltatás megkezdéséig megfizetni.
  4. A megrendelt szolgáltatások következő hónap első munkanapjától kerülnek aktiválásra, amennyiben Megbízó addig a részére kiszámlázott szolgáltatási díjat megfizette. Amennyiben Megbízó külön kéri hó közi szolgáltatás megrendelése esetén az azonnali aktiválást, Szolgáltató jogosult a megrendelés időpontjában esedékes tört hónapra is teljes havi szolgáltatási díjat számlázni.
  5. Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, ha Megbízó az adott hónapra vonatkozó szolgáltatási díjakat hiánytalanul megfizette.
  6. Szolgáltatások felmondására Megbízó a tárgyhót követő hónaptól bármikor jogosult, azonban az addig terjedő időszakra köteles megfizetni a szolgáltatások díját. Tört havi felmondásra Megbízó részéről, és pénzvisszafizetésre Szolgáltató részéről nincs mód.
  7. Amennyiben Megbízó hónaptól eltérő számlázási ciklusban fizeti a szolgáltatások díját, rá a felmondással kapcsolatos feltételek nem hónapra, hanem az általa választott számlázási ciklusra értendő.
  8. Szolgáltató egyedi esetekben a szolgáltatások jobb megismerése céljából ingyenes használati időszakokat jelölhet meg egyes szolgáltatásokra partnereinek.
  9. Szolgáltató a szolgáltatási díjak változásairól Megbízót köteles az új díjszabás életbelépését megelőzően 30 nappal értesíteni.
  10. Amennyiben Megbízó a szolgáltatási díjak megfizetésével késedelembe esik, Szolgáltató Megbízó részére üzemeltetett szolgáltatások elérését korlátozhatja. A szolgáltatási díjak késedelmes megfizetése esetén Szolgáltató jogosult Megbízóval szemben késedelmi kamatot felszámítani.
  11. Amennyiben Megbízó megrendelt szolgáltatásai havonta nem érik el 5.000 Ft nettó összeget, és Megbízó havi számlázási ciklusban kívánja megfizetni a szolgáltatásokat, Szolgáltató jogosult ügyviteli díjat felszámítani, melynek mértéke a szerződés megkötésekor 400 Ft + ÁFA.
  12. Szolgáltató szolgáltatási díjainak esetleges változásairól, amennyiben azok megbízó számára többlet terhet jelentenek, köteles Megbízót az új árak bevezetését megelőzően legalább 30 nappal értesíteni.
  13. Tekintettel arra, hogy jelen szerződésben szabályozott szolgáltatásokat Szolgáltató más olyan partnereknek is nyújtja, akik Szolgáltató szolgáltatásain keresztül kapcsolatban lehetnek Megbízóval, Megbízó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató Megbízó fizetés elmaradás miatti esetleges szolgáltatásból való kizárásáról partnereit köteles értesíteni.
 5. Szoftverek és adatok felhasználási és tulajdonjoga.
  1. Szolgáltató szolgáltatásait biztosító szoftveres megoldások Szolgáltató tulajdonában vannak. Ezek használatához Megbízó a szolgáltatási időszak alatt felhasználási jogok kap.
  2. Szolgáltató szolgáltatásain keresztül Megbízó által Szolgáltató rendszereiben rögzített, vagy oda feltöltött adatok tulajdonjoga Megbízót illeti meg, Szolgáltató ezeket csak kezeli a szolgáltatási időszakok alatt.
  3. Megbízó adataiból a szolgáltatási időszak alatt bármikor másolatokat készíthet Szolgáltató szolgáltatásai által biztosított módon és eszközökkel.
  4. Szolgáltató Megbízó adatait csak abban a mértékben és körben publikálhatja, ami elengedhetetlenül szükséges Megbízó által megrendelt szolgáltatások biztosításához. Ez alól kivétel, hogy a Szolgáltató jogosult Megbízó nyilvános meghirdetésre jelölt adatait megbízó érdekében külön egyeztetések nélkül ingyenes hirdetési felületeken közzétenni.
  5. Amennyiben Megbízó nem szeretné adatait Szolgáltató adatbázisában szerepeltetni, akkor az érvényes szolgáltatási időszak végéig Megbízónak kell gondoskodnia adatai törléséről.
  6. Szolgáltatási időszak befejezését követően Szolgáltató Megbízó adatait változatlan formában 6 hónapig tárolja annak érdekében, hogy egy esetleges ismételt szolgáltatás igényléskor megbízó a munkát tovább folytathassa nagyobb adatrögzítési igény nélkül. Ezen időszak letelte után Szolgáltató megbízó adatait egyedi azonosításra alkalmatlanná teszi, de statisztikai szolgáltatásaihoz tovább használhatja.
  7. Szolgáltató Megbízó adatait statisztikai szolgáltatásokhoz korlátozás nélkül jogosult használni amennyiben az adatok feldolgozása után az eredeti adat nem azonosítható.
 6. Szolgáltatói támogatás, adatbiztonság, rendelkezésre állás
  1. Szolgáltató köteles a szolgáltatásait kiszolgáló, általa működtetett számítógépes rendszereket, továbbiakban Rendszereket, folyamatosan működtetni. A folyamatos működés éves szinten minimum 95%-os rendelkezésre állást jelent.
  2. Szolgáltató vállalja a Rendszerek felügyeletét. Problémák esetén Megbízó részére munkanapokon 8:30 és 17:00 között telefonos tanácsadás nyújt. A Rendszerek felhasználó szintű dokumentációját, súgóit Szolgáltató elérhetővé teszi Megbízó részére.
  3. Szolgáltató a Rendszerek kezelésének bemutatására folyamatosan tanfolyamokat szervez. A tanfolyamok idejéről, témájáról és a megjelenés feltételeiről Szolgáltató tanfolyami közleményt tesz közzé.
  4. Szolgáltató köteles garanciát vállalni a rendszerben tárolt és továbbított adatok védelmére vonatkozóan. Szolgáltató az adatokról minden nap biztonsági mentést készít.
  5. Szolgáltató szolgáltatásait jellemzően interneten keresztül megvalósuló kommunikációs csatornán keresztül biztosítja, így Megbízónak működő internetkapcsolatra van szüksége a szolgáltatások igénybevételéhez.
  6. Szolgáltató évente 4 alkalommal rendszerkarbantartásra hivatkozva 48 órán keresztül szüneteltetheti szolgáltatásait. Ilyen esetben Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a leállás lehetőleg nem érintse a munkaidőt, illetve a kiemelt üzleti órákat. A rendszerkarbantartás miatti leállás nem számít bele a Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állási időbe.
 7. Hálózatban együttműködő irodák szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok.
  1. Szolgáltató külön előfizetés esetén lehetőséget biztosít önálló irodai előfizetéssel rendelkező partnerei, így Megbízó részére is, hogy más irodákkal együttműködve közös ingatlan kínálati és ingatlan keresési adatbázist használjanak.
  2. Bármely Megbízónak joga van új hálózat létrehozását kérni Szolgáltatótól, amennyiben a hálózatnak legalább 2 előfizetője van.
  3. A hálózat működési szabályait a hálózatot megrendelő Megbízó szabályozhatja. Ő dönt arról is, hogy kik csatlakozhatnak a hálózathoz, vagy kiknek a csatlakozását kell Szolgáltatónak megszüntetnie. Megbízó abban az esetben kérheti Szolgáltatótól valamelyik hálózathoz való csatlakoztatását, ha bemutatja a csatlakozást engedélyező nyilatkozatot a hálózatot eredetileg megrendelő Megbízótól. Megbízó tudomásul veszi, hogy adott hálózathoz való hozzáférését Szolgáltató megtagadhatja, illetve megszüntetheti, ha a hálózatot eredetileg megrendelő Megbízó ekképpen rendelkezik.
  4. Megbízónak magának kell döntenie arról, hogy mely tételeit kívánja megosztani a vele egy hálózatba tartozó többi előfizető felé.
  5. A közös adatbázisok nem teszik lehetővé az adott tételekhez tartozó, a Rendszer által bizalmas adatnak minősített tartalmak elérését más előfizetők számára. Ez alól kivétel lehet, ha Megbízó telephelyeket rendel meg irodájához, vagy kifejezetten olyan hálózat létrehozását rendeli meg írásban, ahol erre kijelölt jogosultsággal rendelkező felhasználók láthatják a hálózat tagjainak bizalmas adatait is. Ebben az esetben a hálózat tagjai belépésükkor erről tájékoztatást kapnak Szolgáltatótól.
 8. Internet oldalon üzemeltethető keresőmotor szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok.
  1. Megrendelés esetén Szolgáltató keresőmotor szolgáltatást biztosíthat Megbízó részére, melynek lényege, hogy Megbízó által megrendeléskor megadott internetes címére nevesítve keresőfelület jelenik meg ingatlanokra, majd a keresés eredményét megmutató lista, és a konkrét ingatlan adatlapok is elérhetők.
  2. Szolgáltató a keresőmotor beillesztéséhez Megbízó által választható módon vagy a megjelenést előidéző programrészletet, vagy az adatbázis elérését biztosító jelszavakat ad át. Megjelenést előidéző programrészlet átadása és beillesztése esetén a keresőmotor megjelenését Megbízó az Ingatlannyilvántartás programon keresztül szabályozhatja. Adatbázis jelszavak átadása esetén a megjelenő felületek programozás teljes mértékben Megbízó feladata. Ennek elmaradásáért Szolgáltató nem felel.
  3. Keresőmotor adattartalma többféle lehet Megbízó megrendelése alapján. A keresőmotor díja ennek függvényében változhat.
  4. Szolgáltató a keresőmotort kiszolgáló adatbázis tartalmát 6 óránként frissíti. Szolgáltató a keresőmotor lekérdezési szolgáltatásait folyamatosan biztosítja.
 9. Interfész szolgáltatásokra vonatkozó speciális szabályok.
  1. Szolgáltató megrendelés esetén biztosíthatja Megbízó részére, hogy Szolgáltató rendszereiben szereplő ingatlan hirdetéseit Szolgáltatótól független hirdetési oldal felé áttöltse és szinkronizálja.
  2. Megbízó tudomásul veszi, hogy mivel Szolgáltató által biztosított adatszerkezet eltérhet a hirdetési oldalak adatszerkezetétől, a szinkronizált adatok nem feltétlenül egyeznek meg Szolgáltató adatbázisában rögzített adatokkal. Ezzel együtt Szolgáltató folyamatosan törekszik a hirdetési oldalak felé üzemelő szinkronizálások finomítására.
  3. Megbízó elfogadja, hogy Szolgáltatónak nem feladata ellenőrizni, hogy Megbízó érvényes előfizetéssel és megjelenési engedéllyel rendelkezik-e az adott hirdetési oldalon ingatlanjai megjelentetésére.
  4. Szolgáltató az adatok áttöltésének lehetőségét biztosítja, az ingatlanokat áttöltésre Megbízó feladata kijelölni.
  5. Szolgáltató nem felel azért, hogy az általa biztosított, Megbízó által nála előfizetett áttöltési mennyiség szinkronban legyen Megbízó adott hirdetési oldalon lévő megrendelt hirdetési kontingensével.
  6. Szolgáltató a hirdetési oldalak felé üzemelő szinkronizálási folyamatokat ütemezetten biztosítja. Az egyes hirdetési oldalak felé menő áttöltések ütemezése eltérhet. Szolgáltató vállalja, hogy minden oldal felé naponta legalább egy alkalommal átadja Megbízó hirdetéseinek változásait.
 10. Felek együttműködési kötelezettsége
  1. Megbízó és Szolgáltató jelen szerződésből származó kötelezettségei teljesítése során kötelesek egymást tájékoztatni a munka elvégzésével kapcsolatos minden fontos tényről, függetlenül attól, hogy az egymás közötti viszonyukban, vagy harmadik személyek részéről merül fel. Különösen vonatkozik ez a munka teljesítését, vagy annak sikerét gátló tényezőkre.
 11. Felelősség hibás teljesítésért, reklamáció
  1. A Rendszer működésével kapcsolatosan felmerülő reklamáció, hibás teljesítés esetén Szolgáltató jelen szerződésnek megfelelően felelősséget vállal. A felelősségvállalása alól kivételt képeznek a jelen pont további alpontjaiban foglalt esetek.
   1. Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatási körén kívül álló okból történő hibájáért felelősségét kizárja – ideértve azt az esetet is, amikor a Szolgáltató vagy a Megbízó internet szolgáltatója válik üzemképtelenné, vagy Szolgáltató szervereit tároló szolgáltató szünetelteti működését
   2. Szolgáltató nem felel harmadik fél szolgáltatásaiért még abban az esetben sem, ha a harmadik fél szolgáltatásához Szolgáltató biztosította megbízó adatait.
   3. Egyes szolgáltatások használatához szükséges további szerződésekben Szolgáltatói felelősséget korlátozó esetekben.
 12. A szerződés megszűnése
  1. A szerződés megszűnhet közös megegyezéssel, felmondással.
  2. A szerződést Megbízó bármikor tárgyhó végével felmondhatja. Tárgyhó végéig esedékes szolgáltatási díjakat Megbízó köteles megfizetni függetlenül attól, hogy Megbízó a szolgáltatásokat meddig veszi igénybe.
  3. Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megbízó a szolgáltatási díjak megfizetésével 30 napon túli késedelembe esik. 
Az Ingatlannyilvántartás tulajdonosa a DUNAHOLDING Informatikai Stúdió Kft., az ingatlanpiac megbízható és független szolgáltatója 1996 óta.
1083 Budapest, Füvészkert u. 8. Tel.: +36(1)477-9700 Fax.: +36(1)477-9701
E-mail: info@dis.hu Web: www.dis.hu

Ingatlannyilvántartás ingatlanközvetítőknek - Ingatlan szoftver - OriGo Ingatlan Program